Betygssystem

Jag kommer i framtiden att i större grad skriva korta recensioner av avsnitt som jag ser och vill även använda någon typ av betygsskala. För att vara lite originell kommer jag att börja använda en modifiering av det betygssystem som finns på förslag av regeringen, med bokstäver från A-F. Dessa är mina betyg:

A – Fantastisk!
B – Mycket bra
C – Bra
D – Godkänd
E – Dålig
F – Usel

Jag hoppas att det inte ska vara alltför komplicerat.