Twitterinlägg för veckan med slut 2011-07-18

  • I det stora hela är jag nöjd med Emmynomineringarna i år. Myckey glad för Friday Night Lights och lite sur över avsaknaden av Community. #
  • TNT har beslutat sig för att lägga ner Men of an Certain Age. #