Regler till jultävlingen

De fullständiga reglerna fick inte plats på tävlingssidan men läs gärna igenom dem här.

1. Varje dag från och med den 1 december kommer en fråga att publiceras på bloggen under adressen tv.micral.se. Förutom på bloggen kommer alla frågor även att publiceras på tävlingssida någon dag efter det att de först har publicerats på bloggen. Tre dagar efter det att de publiceras på bloggen kommer frågorna att tas bort därifrån och finns sedan enbart att finna på tävlingssidan. Den sista frågan publiceras den 24 december.

2. Frågorna varje dag är värda totalt 10 poäng vilket gör att totalsumman om någon har alla rätt är 240 poäng (250 poäng inklusive poängen från bonustävlingen).

3. Förutom att svara på frågorna ska du även motivera vilket julavsnitt av en tv-serie som du anser vara bäst? (Om du inte kommer på någon tv-serie är det ok att ta en julfilm men det leder till ett avdrag på 5 poäng.)

4. Den som får flest poäng när tävlingen avslutas vinner första priset. Om fler än en person har har samma antal poäng avgör motiveringsfrågan vem som vinner. En jury på tre personer avgör vilken motivering som är bäst. I tävlingen delas även två ytterligare pris ut. Tvåan får välja ett av två alternativ och trean får det sista priset.

5. Någon gång under december kommer en bonustävling att anordnas. Förutom att man kan vinna ytterligare priser får alla som skickar in svaret på bonustävlingen ytterligare tio poäng som de får tillgodoräkna sig till huvudtävlingen.

6. Skicka in svaret på alla 25 frågor till tvtavling@micral.se senast den 31 december 2008. Svaret på frågorna publiceras sedan på tävlingssidan den 1 januari och vinnarna publiceras på bloggen samt på denna sida senast den 5 januari 2009.

Kommentera