Säkra upp ditt badrum för barn

Det finns ett flertal punkter att ta hänsyn till när du renoverar badrummet. Stil, komfort och kostnad är givetvis viktiga, men om ett barn är på väg eller om ni redan har ett yngre barn i familjen är det säkerhet som bör stå på prioriteringslistan. Läs mer här kring renoveringsmöjligheter eller kika nedan där vi kommer att gå in på hur du gör ditt badrum säkrare för barnen.

Undvik skarpa kanter

Redan när du väljer ut badrumsskåp, vask och dylikt kan du börja tänka på badrummets utformning. Det finns naturligtvis en hel uppsjö med olika häftiga stilar, men för att hemmet ska vara så säkert som möjligt för hela familjen bör skarpa kanter undvikas. Välj istället ut alternativ med rundade kanter så att barnen inte skadar sig alltför mycket om de råkar slå i bänkskivorna. Om det redan står möbler på plats med vassa kanter kan du införskaffa dig hörnskydd för att vara på den säkra sidan.

Barnlås för att hålla nyfikna händer borta

Du är säkerligen medveten om att barn gärna vill utforska allt i sin omgivning och därför ibland kommer åt utrymmen som helst ska undvikas. För att se till så att dina barn inte tar sig in i alla skåpen och lådorna finns det särskilda barnlås som du kan investera i. Dessa barnlås går inte bara att fästa på skåpen, utan det finns särskilda modeller till toaletten så att de yngre barnen inte öppnar upp toalettlocket utan tillåtelse.

Se till så att barnen inte halkar

En aspekt som kännetecknar badrum är att det ofta kan vara både vått och halt. Det är inte bara barn som kan råka ut för halkolyckor, utan visst kan detta också drabba de vuxna. Ta det säkra före det osäkra och introducera en halkmatta som täcker en stor del av badrumsgolvet. På så vis slipper du att oroa dig för att någon i familjen ska slå emot det ganska hårda badrumsgolvet.

Avlägsna ömtåliga föremål

Det är vanligt att prydnadssaker, små blomvaser och andra snygga tillbehör placeras i badrummet. Vad du dock bör tänka på är att dessa kan vältas och slås i kras under lekens gång om de står för nära barnens ögonhöjd. Se därför till så att du antingen avlägsnar ömtåliga föremål eller placerar dem på en hög höjd så att barnen inte kan komma åt dem.